1 विनायक थानै ध्यावा जी

2 पांच पताशे पाना का बिड़ला

3 किस कै जन्मे अर्जुन पान्डे

4 पितर जी आये म्हारै अलीया गलीया

5 कठैसे आई ए पितरानी प्यारी पावनी

6 कन चिनाया थारा देवरा सती दादी

7 बड़े बगड़ रानी निसरी

8 लीलै से घोड़े असवार गलीया बिच कौन फिरे

9 कनै चिनाया थारा देवरा ओ श्याम राम

10 इन रै गांवा के गोरवै - खेतरपाल

11 भुमिया क्याऐ का थारा ओबरा

12 सवा गज कपड़ा ले गई खतरी की - लीला

13 दिवा कै मन गाल्या सै कोयला

14 माता काले सै बादल भवानी

15 मेहन्दा बोवन मैं गई

16 ऐ चैखट बिन ऐ बाजु बिन घरवत